فروشگاه

(Bone sialoprotein (BSP

جزء مواد معدنی استخوان ، عاج ، سیمان و غضروف کلسیفیکاسیون است. BSP يكي از مؤلفه هاي مهم ماتريكس خارج سلولي استخوان است و تقريباً 8٪ كل پروتئين هاي موجود در استخوان و سيمان را تشكيل دهد.

دیدگاهتان را بنویسید