(Bone sialoprotein (BSP

(Bone sialoprotein (BSP

جزء مواد معدنی استخوان ، عاج ، سیمان و غضروف کلسیفیکاسیون است. BSP يكي از مؤلفه هاي مهم ماتريكس خارج سلولي استخوان است و تقريباً 8٪ كل پروتئين هاي موجود در استخوان و سيمان را تشكيل دهد.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

stippling gum

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

برون تنی in vitro

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده