کارهایی که پیرتان میکند

کارهایی که پیرتان میکند

🔸دير خوابیدن
🔸كم تحرکی و ورزش نکردن
🔸تمايل به خوراکی ‌های شیرین
🔸سيگار کشیدن
🔸ماليدن چشم
🔸تغيير پی در پی وزن
🔸خوابيدن روی شکم
🔸كنترل نکردن استرس
🔸كم نوشیدن آب

💚💙💛💜💝💛💗💙💚

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

مرغ بریان

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

مرغ بریان

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

شامی

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
61
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
48
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
19