گرانولوم Granuloma

گرانولوم Granuloma

توموری که از جوانه‌های گوشتی درست شود گرانولوم (Granuloma) نام دارد. گرانولوم یک نشانه التهابی است که در بسیاری از بیماری‌ها به دنبال تحریک مزمن دستگاه ایمنی یافت می‌شود و شامل تجمع سلول‌های ایمنی به‌ویژهماکروفاژها است. گرانولوم‌ها می‌توانند در اندام‌های مختلف دیده شوند.

گرانولوم یاخته عظیم (giant cell granuloma) یا ژانت سل گرانولوما ضایعه‌ای واکنشی (رآکتیو) یا غیرسرطانی (شبه تومورال) است که وقوع آن در دهان به فک‌ها و غشای مخاطی لثه محدود می‌شود. با وجود طبقه‌بندی این ضایعه به انواع محیطی و مرکزی هر دو گروه نمای بافت‌شناختی مشابهی دارند.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

سرین پروتئاز

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

MMP2 (ژلاتیناز A )

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

Steiner analysis

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده