گرانولوسیتوپنی

گرانولوسیتوپنی

گرانولوسیتوپنی (granulocytopenia) به عنوان کاهش گرانولوسیتهای خون محیطی زیر حد پایین تر از حد طبیعی تعریف شده است. بیماران مبتلا به گرانولوسیتوپنی شدید – گرانولوسیت 109 l 0.5 / در لیتر در خون محیطی دارند

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

نفسیلین Nafcillin Sodium

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

سارکوپلاسم

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده