فروشگاه

کینینوژن

کینینوژن ها (Kininogen) پروتئین هایی هستند که به عنوان پیشساز برای کینین ها تعریف می شوند ، اما می توانند نقش های دیگری نیز داشته باشند. کینین ها پپتیدهای بیولوژیکی فعال هستند .

انواع

کینینوژن با وزن مولکولی بالا ، که بیشتر توسط کبد تولید می شود اما در سلول های اندوتلیال نیز سنتز می شود و در پلاکت ها و نوتروفیل ها وجود دارد.

این ماده به عنوان یک عامل تأثیر گذار برای پرکالایکرین ، فاکتور XI و فاکتور XII در سیستم های انعقادی و التهابی عمل می کند. هیچ فعالیت آنزیمی ندارد.

کینوژن با وزن مولکولی بالا در تماس با کالیکرئین بافت یا پلاسما به برادی کینین و کالیدین تقسیم می شوند.
کینینوژن با وزن مولکولی کم ، که بصورت موضعی توسط بافتهای بیشماری تولید می شود ، همراه با کالریکینین بافت ترشح می شود.
هر دو آنها از یک پیش ساز مشابه جدا می شوند.

نوع سوم ، T-kininogen ، در موش ها مشاهده می شود اما در انسان ها مشاهده نمی شود.

پروتئین های نزدیک به هم شامل سیستاتین هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *