فروشگاه

کورنئوسیت

کورنئوسیت (Corneocyte)  به عبارتی کراتینوسیتهای متمایز شده هستند و بیرونی ترین قسمت اپیدرم را تشکیل می دهند. آنها بطور مرتب در لایه های اپیدرمی تحتانی جایگزین می شوند و آنها بخشی اساسی سد پوستی هستند.

ساختمان

کورنئوسیت کراتینوسیتهای بدون هسته و اندامکهای سیتوپلاسمی هستند. آنها حاوی غشای پلاسمایی بسیار غلیظ و غیر محلول هستند و لیپیدها (اسیدهای چرب ، استرولها و سرامیدها) از بدنهای چند لایه درون اپیدرم آزاد می شوند. کورنئوسیت با یکدیگر در هم تنیده شده و به عنوان ستونهای عمودی 10-30 سلول تشکیل می شوند تا لایهٔ شاخی(اِستراتوم کورنِئوم stratum corneum ) را تشکیل دهند.

کورنئوسیت های موجود در قسمت تحتانی stratum corneum از طریق اتصالات تخصصی ( corneodesmosomes ) به یکدیگر وصل می شوند.

شکل گیری

کورنئوسیت ها در آخرین مرحله تمایز کراتینوسیتها هستند. کراتینوسیت های موجود در پایه لایه اپیدرم از طریق تقسیم سلولی تکثیر می شوند و به سمت سطح پوست مهاجرت می کنند. در طی آن ، کراتینوسیت ها مراحل مختلف تمایز را طی می کنند تا سرانجام پس از رسیدن به لایه شاخی ، تبدیل به کورنئوسیت شوند. همانطور که کورنئوسیت ها به طور مداوم از طریق از طریق مالش ، شستشوی پوست یا مواد شوینده از بین می روند ، آنها نیز به طور مداوم از طریق تمایز کراتینوسیت ها باز تشکیل می شوند.

اندازه یک کورنئوسیت تقریباً بین 30-50 میکرون قطر و ضخامت 1 میکرومتر است و متوسط ​​سطح کورنئوسیت در سطح پوست به تقریباً 1000 میکرومتر مربع می رسد ، اما ممکن است بسته به موقعیت آناتومیکی ، سن و شرایط محیطی خارجی متفاوت باشد. ترکیبات اصلی کورنئوسیت ها رشته های واسطه ای کراتین هستند که در بسته های موازی برای تشکیل ماتریس تشکیل شده اند تا سفتی به ساختار کلی پوست دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *