کلسی‌تونین

کلسی‌تونین

برخی از سلول‌های تیرویید به نام سلول‌های C یا سلول‌های پارافولیکولار، هورمونی پروتئینی به نام کلسی تونین را ترشح می‌کنند که برخلاف هورمون پاراتیروئید (PTH) غلظت خونی کلسیم را کاهش می‌دهد. البته تأثیر این هورمون بر متابولیسم کلسیم در بدن انسان خیلی زیاد نیست.کلسی تونین در روده (کاهش جذب کلسیم)، استخوان (مهار فعالیت سلول استئوکلست و فعال کردن سلول استئوبلاست)، کلیه( افزایش بازجذب کلسیم )تأثیرگذار است. هورمون پاراتورمون از غده پاراتیرویید ترشح می‌شود و موجب افزایش کلسیم خون می‌شود. هورمون کلسی تونین از غده تیرویید ترشح می‌شود و با کاهش تجزیه و جلوگیری از برداشت کلسیم از استخوان‌ها موجب کاهش کلسیم خون می‌شود.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

اینتگرین Integrin

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

میوزین

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده