فروشگاه

کراس بایت cross bite

کراس بایت نوعی از مال اکلوژن (اشکال در روی هم قرار گرفتن فک پایین و بالا) است که در آن دندان یا دندانها از جهت لینگوال یا باکال دچار انحراف می شوند

لینگول کراس بایت : انحراف بیش از حد دندانهای فک پایین به سمت زبان

باکال کراس بایت : انحراف بیش از حد دندانهای فک پایین به سمت بیرون

<strong>Buccal cross bite and Lingual cross bite</strong>

در حالت عادی دندان های فک بالا تا حدی روی دندان های فک پایین را می پوشانند. این پوشانندگی در حالت عادی حدود ۱ میلی متر است. در مواردی یک یا چند دندان فک پایین جابه جا شده و جلوتر از دندان های فک بالا قرار می گیرند و در واقع دندانهای بالا درون دندانهای پایین قرار می گیرند

این حالت باعث می شود که فک بیمار کمی جلوتر از حالت عادی به نظر برسد. در مواردی شدت بیرون زدگی دندان به حدی است که مانع از بسته شدن کامل لب ها می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *