کادهرین

کادهرین

کادهرین ( Cadherin) که نامش را از عبارت «چسبندگی وابسته به کلسیم» می‌گیرد، رده‌ای از پروتئین‌های تراپوسته‌ای هستند که در اتصال و چسبندگی سلولی در درون یک بافت، نقش مهمی ایفا می‌کنند.

این پروتئین‌ها، برای عملکرد خود به یون کلسیم (Ca2+) وابسته‌اند.

خانوادهٔ بزرگ کادهرین‌ها، مشتمل بر «کادهرین»، «پروتوکادهرین»، «دسموگلئین» و «دسموکولین» و تعدادی پروتئین دیگر است.

امروزه بر اساس یک نظریهٔ رایج، سلول‌ها زیرگروه‌های کادهرین را بر پایهٔ ویژگی‌های کینتیک (و نه ویژگی‌های ترمودینامیک) از یکدیگر تمیز می‌دهند، چه آنکه انواع متفاوت پیوندهای هوموتیپیک کادهرین، عمر و میزانِ بقای متفاوتی از یکدیگر دارند

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
61
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
48
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
19