کاتکول‌آمین

کاتکول‌آمین

کاتکول‌آمین‌ها جزو هورمون‌های جنگ و گریز محسوب شده و از گره آدرنال آزاد می‌شوند. این مواد بخشی از سامانه عصبی سمپاتیک هستند و در پاسخ به استرس ترشح می‌شوند. این آمین‌ها به دلیل داشتن یک گروه کاتکولی (1,2-dihydroxybenzene) کاتکول آمین نامیده می‌شوند. در بدن انسان فراوانترین کاتکولامینها شاملاپی‌نفرین(آدرنالین)، نوراپینفرین(نورآدرنالین) و دوپامین می‌باشند که از اسیدآمینهتیروزین و فنیل آلانین ساخته می‌شوند.تیروزین از افزوده شدن گروه هیدروکسیل به فنیل آلانین توسط آنزیمفنیل آلانین هیدروکسیلاز ساخته می‌شود و پس از رشته‌ای از واکنشها به هورمونهای یادشده برگردانده می‌شود.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

کاتابولیسم Catabolisme

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

MIC و MBC

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده