ژلاتیناز

ژلاتیناز

ژلاتیناز آنزیمی پروتئولیتیک است که به یک ارگانیسم زنده اجازه می دهد تا ژلاتین را به ترکیبات فرعی (پلی پپتیدها ، پپتیدها و اسیدهای آمینه) هیدرولیز کند تا بتواند از غشای سلولی عبور کرده و توسط ارگانیسم مورد استفاده قرار گیرد.

فرم های ژلاتیناز در باکتری های مختلفی از جمله سودوموناس آئروژینوزا و Serratia marcescens بیان شده است.

در انسان ، ژلاتینازها متالوپروتئینازهای ماتریسی MMP2 و MMP9 هستند.

ژلاتیناز توسط معده ترشح می شود

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

ملانوما – Melanoma

8
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
56
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17