چارچوب یاخته

چارچوب یاخته

اسکلت سلولی(چارچوب یاخته) یا سیتواسکلتون(cytoskeleton) ساختاری است که به مانند داربست یا استخوانبندی برای سلول می‌باشد و در سیتوپلاسم است و از پروتئین‌های گوناگونی از جمله توبولار و فیلامنتی ساخته شده‌است. اسکلت سلولی در همهٔ سلول‌ها یافت می‌شود. در گذشته گمان می‌رفت که تنها در سلول‌های یوکاریوت (هوهسته‌ها) هستند ولی پژوهش‌های تازه در این زمینه اسکلت سلولی را در سلول‌های پروکاریوت (پیش‌هسته‌ها) نیز شناسایی کرده‌است.اسکلت سلولی دارای ساختارهایی مانند تاژک‌ها، مژک‌ها، و پای‌لایه‌ها می‌باشد و نقش مهمی هم در جابجایی درون‌سلولی، مانند جابجایی اندامک‌ها و ریزکیسه‌ها، و هم در تقسیم سلولی دارد.

درباره این مطلب نظر دهید !