فروشگاه

پرتوهای LET Low و پرتوهای LET High

LET معرف میزان انرژی به جا مانده از پرتو در هنگام عبور از بافت است. با جذب انرژی بیشتر سلول‌های بیشتری از بین میروند . LET پرتوها متفاوت است. برای مثال پرتوهای x، گاما و الکترون‌ها Low LET و poins و نوترونها، یون‌های سنگین LET Highمی‌باشند.اثرات مخرب سلولی در LET High زیاد است تحقیق و بررسی دربارهٔ پرتوهایLET High در حال انجام است . هزینه سنگین این تجهیزات و آموزش‌های تخصصی مورد نیاز، استفاده از این پرتوها را به مراکز اندکی در ایالات متحده آمریکا محدود کرده‌است.

دیدگاهتان را بنویسید