وسایل و تجهیزات دندانپزشکی

وسایل و تجهیزات دندانپزشکی

Working end
shank
shaft
Black formula
Chisel
Hatchet
Amalgam carrier
Carver
Burnisher
Articulator paper and Forceps
Spatula
Scissor
Dappen Dish
Liner Applicator
Trays
Handpieces
Low-speed Handpieces
High-speed Handpieces
Electeric handpiece
Ultrasonic Handpiece
Labratory Handpiece
Cutting Burs
Finishing Burs
Diamond Burs
Surgical Burs
Labratory Burs
– Curette –
.
<strong>SPOON EXCAVATOR</strong> &#8211; &#8211;
<strong> (Amalgam condenser)</strong> . amalgam plugger . . . .
&#8211; matrix holder
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

تراتوژن Teratogenesis

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
57
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17