فروشگاه

هیلینگ اباتمنت

هیلینگ اباتمنت بعد از ۸-۴ هفته به روی فیکسچر قرار می گیرد. 

هیلینگ بسته به تشخیص پزشک بعد از مدتی (۳-۲ ماه) به جای کاوراسکرو بسته می شود.

هیلینگ باعث شکل گیری بافت لثه در اطراف ایمپلنت می شود و همچنین از نفوذ جسم خارجی به داخل ایمپلنت جلوگیری می کند.

بعد از بستن هیلینگ و گذشت ۲-۱ هفته، دندانپزشک هیلینگ را باز کرده و ایمپرشن کوپینگ را برای قالب گیری به جای آن می بندد. سپس در همان جلسه مجدداً هیلینگ را بسته تا دندان بیمار آماده گردد.

هیلینگ اباتمنت نیز دارای قطر، کلار و ارتفاع های متنوعی است و بسته به سایز فیکسچر استفاده شده و شرایط لثه بیمار انتخاب می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید