هیستوسیت‌ها histiocyte

هیستوسیت‌ها histiocyte

هیستوسیت‌ها ماکروفاژهای موجود در بافت پیوندی هستند. آن‌ها سلول‌های جانوری هستند که بخشی از دستگاه فاگوسیت تک‌هسته‌ای را تشکیل می‌دهند. دستگاه فاگوسیت تک‌هسته‌ای بخشی از سیستم ایمنی موجود زنده است. هیستوسیت‌ها درشت خوارهای بافتی یاسلول‌های دندریتیک هستند. (هیستو به معنی بافت و سیت به معنای سلول)

هیستوسیت‌ها از سلول‌های بنیادی موجود در مغز استخوان نشات می‌گیرند. سلول‌های ایجاد شده به عنوان مونوسیت به خون مهاجرت می‌کنند. آن‌ها پس از گردش در بدن و ورود به اندام‌های مختلف، در بافت‌ها به هیستوسیت تمایز پیدا می‌کنند. اگرچه در گذشته نام هیستوسیت برای تعدادی از سلول‌ها به کار می‌رفت که حتی برخی از آن‌ها در چرخه ماکروفاژ وجود نداشتند. بعضی منابع مشتقات سلول‌های لانگرهانس را نیز هیستوسیت می‌نامند.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

میوسیت Myocyte

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
57
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17