همانژیوبلاست

همانژیوبلاست

همانژیوبلاست (Hemangioblast) سلولهای پیش ساز چندگانه ای هستند که می توانند به سلولهای خونساز و اندوتلیال متمایز شوند. همانژیوبلاست ها مولدهایی هستند که جزایر خونی را تشکیل می دهند. تا به امروز ، همانژیوبلاست در جنین های انسان ، موش و گورخرماهی شناسایی شده است.

شواهدی از همانژیوبلاست هایی وجود دارد که در بزرگسالان به عنوان سلول های بنیادی در حال گردش در خون هستند که می توانند هم سلول های اندوتلیال و هم سلول های خون ساز را ایجاد کنند.

تصور می‌شود که این سلول‌ها CD34 و CD133 را بیان می‌کنند این سلول‌ها احتمالاً از مغز استخوان مشتق شده‌اند و حتی ممکن است از سلول‌های بنیادی خونساز مشتق شوند.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

گردش خون

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده

عصب منتال

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

هیدروکسی آپاتیت

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده