فروشگاه

نفسیلین Nafcillin Sodium

اشکال دارویی:

  • پودر جهت تهیه محلول تزریقی: ویال 500 میلی گرم، ویال 1 گرم

توجه: ویال به ظروف شیشه ای کوچک گفته میشود که برای نگهداری داروها بصورت مایع و یا پودر استفاده میشود.

موارد مصرف:

  • نفسیلین در عفونت های سیستمیک ناشی از ارگانیسم های حساس مورد استفاده قرار می گیرد. در عفونت هایی که توسط استافیلوکوک اورئوس حساس به متی سیلین ایجاد شده، کاربرد دارد.

روش و مقدار مصرف:

  • بالغین: 500 میلی گرم از راه عضلانی هر 4 تا 6 ساعت تجویز می شود. از راه وریدی 0.5 تا 1.5 گرم هر 4 ساعت تزریق می شود.
  • کودکان: 25 میلی گرم بر کیلوگرم وزن کودک از راه عضلانی هر 12 ساعت تجویز می شود. از راه وریدی، 10 تا 20 میلی گرم بر کیلوگرم وزن کودک هر 4 ساعت یا 20 تا 40 میلی گرم بر کیلوگرم از راه وریدی هر 8 ساعت تزریق می شود.
  • نوزادان: 10 تا 20 میلی گرم بر کیلوگرم از راه عضلانی هر 12 ساعت تجویز می شود. یا 10 تا 20 میلی گرم بر کیلوگرم از راه وریدی هر 4 ساعت یا 20 تا 40 میلی گرم بر کیلوگرم از راه وریدی هر 8 ساعت تزریق می شود.

مکانیسم اثر:

  • اثر آنتی بیوتیکی: این دارو یک باکتریوسید است. مانع ساخت دیواره سلولی باکتری می شود و از این طریق موجب مرگ باکتری های در حال رشد و تقسیم می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید