میکرولیکیج (ریزنشت)

میکرولیکیج (ریزنشت)

یعنی فاصله گرفتن مواد ترمیمی از دندان و نفوذ باکتری و مواد غذایی بین مواد ترمیمی و دندان

<strong>(a) Microleakage score 1. (b) Microleakage score 2. (c) Microleakage score 3. (d) Microleakage score 4</strong>
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

استخوان آهیانه

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

انتقال فعال سلولی

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
56
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17