فروشگاه

میکروفتالمی (Microphthalmia)

میکروفتالمی (Microphthalmia) یک اختلال چشمی است که قبل از تولد رخ می دهد و در اثر آن، یک و یا هر دو کره چشم به طور غیر طبیعی کوچک می شوند. به نظر می رسد در بعضی از مبتلایان کره چشم کاملا از بین رفته، اما به طور کلی حتی در این موارد نیز بخشی از بافت چشم باقی مانده است.  چنین موارد شدید میکروفتالمی باید از یک حالت دیگر به نام آنوفتالمی (anophthalmia) که در آن اصلا کره چشم تشکیل نمی شود، تمایز داده شود. با این حال اصطلاح میکروفتالمی شدید (severe microphthalmia) و آنوفتالمی اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند. در بعضی موارد میکروفتالمی می تواند منجر به از بین رفتن بینایی شود، درحالیکه ممکن است در مواردی نابینایی ایجاد نشود.

دیدگاهتان را بنویسید