میان‌پوست Mesoderm مزودرم

میان‌پوست Mesoderm مزودرم

میان‌پوست لایهٔ زاینده میانی جنینی ( یکی از سه لایهٔ نخستین جنینی ) که بین برون‌پوست و درون‌پوست قرار دارد و از آن بافت پیوندی و ماهیچه‌ها و استخوان‌ها و دستگاه ادراری – تناسلی و دستگاه گردش خون پدید می‌آیند.

پس از رشد و نمو رویان، از میان‌پوست، بافت پیوندی (به انگلیسی:mesenchyme) و مزوتلیوم (mesothelium)، ذرات غیر بافت پوششی خون به وجود می‌آید

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

هپاران سولفات

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

سیتوکروم سی

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده