فروشگاه

مژک

مُژَک‌ها (Cilium) زائده‌های سیتوپلاسمی و میکروسکوپی برخی از ساختارهای زیستی (مانند سلول‌های پوششی دیوارهٔ داخلی قصبةالریه در انسان) و برخی جانداران تک‌سلولی هستند.

مژک‌های لرزان زوائد سیتوپلاسمی پرزمانندی هستند که گِردِ بدن دسته‌ای از جانوران تک‌سلولی را فراگرفته بدین مناسبت این دسته از جانوران تک‌سلولی را مژک‌داران می‌گویند.

مژک‌های تنفسی در مجاری انتهایی تنفسی قرار گرفته با حرکت مداوم خود آلاینده‌های ریز را به خارج از دستگاه تنفسی می‌رانند.

مژک‌ها از ریزلوله‌ها ساخته شده‌اند. به‌طور معمول در پیرامون دو جفت ریزلولهٔ مرکزی، ۹ جفت ریزلوله در آرایشی پرتومانند موسوم به ۹+۲ قرار گرفته‌اند. مژک از تاژک ریزتر است.

در افراد سیگاری مژک‌ها از بین می‌روند و به همین دلیل مجبور به سرفه می‌شوند، پس مژک‌ها نقش مهمی در پاک‌سازی هوای دمی دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *