مفصل گیجگاهی‌زیرواره‌ای (temporomandibular joint, TMJ)

مفصل گیجگاهی‌زیرواره‌ای (temporomandibular joint, TMJ)

مفصل گیجگاهی‌زیرواره‌ای (temporomandibular joint, TMJ) مفصل بین کلّگیcondyle استخوان فک پایین و گودی زیرواره‌ای mandibular fossa و دگمهٔ مفصلی articular tubercle استخوان گیجگاهی است.

این مفصل در دو طرف صورت وجود دارد و گاه دچار درد یا عفونت یا دررفتگی می‌شود.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

RAGE

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

رفلکس حلقی

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

گرانولوسیتوپنی

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده