فروشگاه

مفصل گیجگاهی‌زیرواره‌ای (temporomandibular joint, TMJ)

مفصل گیجگاهی‌زیرواره‌ای (temporomandibular joint, TMJ) مفصل بین کلّگیcondyle استخوان فک پایین و گودی زیرواره‌ای mandibular fossa و دگمهٔ مفصلی articular tubercle استخوان گیجگاهی است.

این مفصل در دو طرف صورت وجود دارد و گاه دچار درد یا عفونت یا دررفتگی می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید