فروشگاه

معیارهای زیبایی بینی و صورت

قرینگی صورت: (Facial Symmetry): در اکثریت قریب به اتفاق افراد دو طرف صورت کاملاً با هم قرینه نیستند، یعنی شکل هر ۲ ابرو،‌ هر ۲ چشم و یا دو طرف گوشه لب اگر با موشکافی کامل بررسی شوند تفاوت‌هایی هر چند بسیار جزئی با هم دارند.

عرض صورت: در شرایط ایده‌آل باید بتوان صورت را به ۵ قسمت مساوی که عرض هر کدام آن‌ها برابر عرض یک چشم است تقسیم کرد.

طول صورت: باید بتوان طول صورت را به ۳ قسمت مساوی تقسیم کرد:

  1. فاصله موجود بین خط رویش مو تا ابرو
  2. فاصله موجود بین ابرو تا انتهای بینی
  3. فاصله موجود بین پایین بینی تا چانه

۱/۳ پایینی صورت خود به ۲ قسمت قابل تقسیم است که قسمت پایینی آن باید ۲ برابر قسمت بالایی باشد یعنی از پایین بینی تا خط بین ۲ لب باید اندازه‌ای نصف فاصله بین خط بین ۲ لب و چانه داشته باشد.

trichion , Glabella , Nasion , Rhinion , Subnasion , Labrals Superius , Stomion , Mentolabial Sulcus , Pogonion , Menton , Cervical point
trichion , Glabella , Nasion , Rhinion , Subnasion , Labrals Superius , Stomion , Mentolabial Sulcus , Pogonion , Menton , Cervical point

منبع : http://drgharooni.com/blog/nose-surgery/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA/

دیدگاهتان را بنویسید