فروشگاه

لخته خون (ترومبوز)

در زبان محاوره ای لختهٔ خون نامیده می‌شود، آخرین فراورده مسیر لخته شده خون در هموستاز می‌باشد .اجزای ترومبوز شامل پلاکت‌های متراکم، گلبول‌های قرمز و یک شبکه بافته شده از پروتئین فیبرین می‌شود.

در حقیقت ترومبوز یک پاسخ طبیعی به زخم برای جلوگیری از خونریزی است، اما می‌تواند منجر به ترومبوزیس شود، که خطرناک است و زمانی اتفاق می افتد که لخته‌ها در یک رگ خونی سالم جریان خون را مسدود کنند.

ترومبوز دیواری، ترومبوزی است که به دیواره رگ‌های خونی می چسبد.این ترومبوزها در رگ‌های بزرگ مانند رگ‌های قلبی و ائورت ظاهر می‌شوند.ممکن است باعث محدود کردن جریان خون شوند ولی معمولاً نمی‌توانند کامل ان را مسدود کنند.

دیدگاهتان را بنویسید