فروشگاه

لایه‌زایی Gastrulation

لایه‌زایی یا کُمالِگی فرایند تشکیل کُماله از تَنداله است.

تَنداله  (blastula) ساختاری کروی در فرایند تشکیل جنین است که از یک ردیف یاخته در اطراف و یک حفرهٔ پر از مایع در مرکز تشکیل شده‌است

کُماله (Gastrula) ساختاری فنجانی‌شکل در فرایند تشکیل جنین است که از یک ردیف یاخته در اطراف و یک حفرهٔ پر از مایع در مرکز تشکیل شده‌است.

لایه‌زایی یکی از نخستین فرایندهای رویان‌زایی در بسیاری از جانوران می‌باشد که در آن جوانهٔ تک‌لایه به ساختاری سه‌لایه‌ای به نام چندلا یا کُماله فرآوری می‌شود. این سه لایهٔ جنینی به برون‌پوست، میان‌پوست، و درون‌پوست تقسیم می شود.

پیدایش لایه‌زایی، پس از پدید آمدن جوانه در فرایند رویان‌زایی می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید