لامینا پروپریا

لامینا پروپریا

لامینا پروپریا (Lamina propria) یک لایه نازک از بافت همبند است که بخشی از لایه های غشای مخاطی یا مخاط را تشکیل می دهد ، و در تشکیل قسمتهای مختلفی را در بدن مانند دستگاه تنفسی ، دستگاه گوارش و دستگاه ادراری نقش دارد.

لامینا پروپریا یک لایه نازک از بافت همبند سست (آئولار) است که در زیر اپیتلیوم قرار دارد و همراه با اپیتلیوم و غشای زیر مخاط را تشکیل می دهد. اصطلاح مخاط یا غشای مخاطی به ترکیبی از اپیتلیوم و لامینا پروپریا اطلاق می شود.

بافت همبند لمینا پروپریا سست و غنی از سلول است. سلولهای لامین پروپریا متغیر هستند و می توانند شامل فیبروبلاستها ، لنفوسیتها ، سلولهای پلاسما ، ماکروفاژها ، لکوسیتهای ائوزینوفیلها و ماست سلها باشند.

این ماده از اپیتلیوم پشتیبانی و نقش تغذیه آن را بر عهده دارد ، همچنین وسیله ای برای اتصال به بافت زیرین است. بی نظمی در سطح بافت همبند مانند پاپیلایی که در زبان وجود دارد ، باعث افزایش ناحیه تماس لامینا پروپریا و اپیتلیوم می شود.

لامین پروپریا شامل رگهای خونی کوچک (مویرگ) و یک central lacteal (عروق لنفاوی) در روده کوچک و همچنین بافت لنفاوی است. لامینا پروپریا همچنین حاوی غده هایی است که مجاری آن به اپیتلیوم مخاطی باز می شود ، که ترشحات مخاطی و سروز را ترشح می کند. لامین پروپریا همچنین سرشار از سلولهای ایمنی است که به لنفوسیتها معروف هستند. اکثر این سلولها سلولهای B ترشح کننده IgA هستند

ساختمان

لامینا پروپریا یک بافت همبند سست است ، از این رو به اندازه بافت همبند submucosa فیبری نیست. بافت همبند و ساختمان لامینا پروپریا بسیار فشرده و الاستیک است ، این امر را می توان در اندام هایی که نیاز به انبساط مانند مثانه دارند ، مشاهده کرد. نشان داده شده است که کلاژن موجود در لامینا پروپریا نقش مهمی در عملکرد مکانیکی دارد.

در مثانه ، ترکیب کلاژن و لامینا پروپریا باعث می شود تا ساختار ، استحکام کششی و انطباق از طریق مارپیچ پیچیده امکان پذیر شود.

میوفیبروبلاستها نیز در لامینا پروپریا وجود دارند.آنها در عضلات صاف و فیبروبلاست هستند.

لامینا پروپریا همچنین ممکن است سرشار از شبکه های عروقی ، عروق لنفاوی ، الیاف الاستیک و عضلات صاف باشد. انتهای عصب وابران و آوران را می توان در لامینا پروپریا نیز یافت.

سلولهای ایمنی و همچنین بافت لنفاوی از جمله ندولهای لنفاوی و مویرگها ممکن است وجود داشته باشد. فیبرهای عضلانی صاف ممکن است در لایه بینی برخی از بافتها مانند ویلی روده قرار داشته باشد. عروق لنفاوی به مخاط نفوذ می کنند و در زیر غشای اپیتلیوم قرار می گیرند ، از آنجا لامینا پروپریا را تخلیه می کنند.

فراوانی ماکروفاژها و سلولهای لنفاوی در لامینا پروپریا باعث می شود تا مکانی مهم برای بروز پاسخ های ایمنی باشد. این بخشی سدی را تشکیل می دهد که بافت های داخلی را در برابر میکروارگانیسم های بیماری زا خارجی ، به ویژه در دستگاه گوارش محافظت می کند.

میوفیبروبلاست ها در لامینا پروپریا به عنوان یک عامل بسیار مهم در پاسخ به التهاب و ترمیم زخم ها هستند. میوفیبروبلاستها می توانند در پاسخ به استرس ، سایتوکاین ها و شیمیوکاین ها را آزاد کنند. همچنين ظرفيت انقباضي آنها مي تواند به جمع شدن بافت در مكانيسم ترميم زخم كمك كند.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

متاپلازی Metaplasia

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

سیتوزول

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده