فروشگاه

قوس لبخند

یکی از اجزاء لبخند زیبا قوس لبخند است. قوس لبخند ایده آل دارای دو جزء با رابطه بسیار نزدیک نسبت به یکدیگر است. قوسی که از اتصال لبه دندان های ثنایای بالا ایجاد می شود و قوسی که در هنگام لبخند بر روی لب پایین ایجاد می شود.

رابطه این دو قوس در هنگام لبخند هماهنگی و موازی بودن آنها است. طرح ریزی دقیق حرکت دندان ها در هنگام ارتودنسی توسط متخصص ارتودنسی و اصلاح نقایص شکلی این دندان ها توسط متخصصان دندانپزشکی ترمیمی می تواند باعث ایجاد این هماهنگی بین لبه دندان های ثنایای بالا با قوس لب پایین شود.

منبع: http://dr-imanioffice.com/site/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/ID/745

دیدگاهتان را بنویسید