قوس لبخند

قوس لبخند

یکی از اجزاء لبخند زیبا قوس لبخند است. قوس لبخند ایده آل دارای دو جزء با رابطه بسیار نزدیک نسبت به یکدیگر است. قوسی که از اتصال لبه دندان های ثنایای بالا ایجاد می شود و قوسی که در هنگام لبخند بر روی لب پایین ایجاد می شود.

رابطه این دو قوس در هنگام لبخند هماهنگی و موازی بودن آنها است. طرح ریزی دقیق حرکت دندان ها در هنگام ارتودنسی توسط متخصص ارتودنسی و اصلاح نقایص شکلی این دندان ها توسط متخصصان دندانپزشکی ترمیمی می تواند باعث ایجاد این هماهنگی بین لبه دندان های ثنایای بالا با قوس لب پایین شود.

منبع: https://dr-imanioffice.com/site/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/ID/745

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

واکوئل

6
دقیـقه مطالعه
مشاهده

انفیلتراسیون

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

Mantle Dentin

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
57
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17