فروشگاه

فیلاگرین

Filaggrin (پروتئین تجمع دهنده رشته) یک پروتئین است که به سلولهای اپیتلیال به الیاف کراتین متصل می شود. لایه دانه دار حاوی ماده ای به نام پروفیلاگرین است که پیش ساز سنتز پروتئین فیلاگرین می باشد. فیلاگرین با تشکیل پل های عرضی با کراتین، سبب افزایش استحکام این پروتئین می شود. ده تا دوازده واحد فلاگرین پس از ترجمه از یک پروتئین پیشرو بزرگ Profilaggrin در طول ترمینال سلولهای اپیدرمی هیدرولیز می شوند. در انسان ، پروفیلاگرین توسط ژن FLG رمزگذاری می شود ، که بخشی از خانواده پروتئین نوع F1 (SFTP) از نوع S100 در مجتمع تمایز اپیدرمی روی کروموزوم 1q21 است.

نشان داده شده است كه تقریباً 50٪ از موارد شدید اگزما ممكن است حداقل یك ژن جهش یافته فیلاگگرین داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *