فک پایین

فک پایین

فک پایین، زیرواره یا مندیبول (mandible) استخوان نعلی‌شکل متحرکی است که بخش تحتانی استخوان‌ بندی صورت و چارچوب استخوانی کف دهان را تشکیل می‌دهد

فک پایین از استخوان‌های فرد جمجمه انسان است. استخوان فک تحتانی از بخش عمودی راموس و بخش افقی (body) تشکیل شده‌است.

زائده منقاری یا کورونوئید (Coronoid process): در قسمت قدامی کنارفوقانی راموس استخوان فک تحتانی یک زایده استخوانی مثلثی شکل قرار دارد که زایده منقاری نامیده می‌شود.

کوندیل (Condyle): در قسمت خلفی کنار فوقانی راموس استخوان فک تحتانی برآمدگی وجود دارد که در مفصل گیجگاهی‌زیرواره‌ای (تمپورومندیبولار) به استخوان گیجگاهی مفصل می‌شود.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

متابولیسم Metabolism

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

طحال

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده