فلاژلین

فلاژلین

فلاژلین (Flagellin) یک پروتئین کروی است که در یک سیلندر توخالی نظم یافته تا فیلامنتها را در یک تاژک باکتریایی تشکیل دهد. جرم آن حدود 30،000 تا 60،000 دالتون است. فلاژلین جزء اصلی فلاژل (تاژک) باکتریایی است

پستانداران غالباً پاسخهای ایمنی بدن (سلولهای T و پاسخهای آنتی بادی) را به باکتری فلژلایت ، که اغلب در آنتی ژنهای فلژلار رخ می دهد ، بدست آورده اند. همچنين نشان داده شده است كه Flagellin به طور مستقيم با TLR5 بر روي سلول هاي T تعامل دارد. برای جلوگیری از این پاسخ برخی از باکتری ها می توانند بین چندین ژن فلاژلین جابجا شوند.

تمایل پاسخ ایمنی به فلژلین توسط دو واقعیت قابل توضیح است:

  • فلاژلین یک پروتئین بسیار فراوان در باکتری های فلژلایت است.
  • یک گیرنده ایمنی ذاتی خاص وجود دارد که فلاژلین ، گیرنده Toll-5 مانند (TLR5) را می شناسد.
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

هیلینگ اباتمنت

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

لایه‌زایی Gastrulation

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
57
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17