فروشگاه

فاکتور نکروز توموری آلفا

فاکتور نکروز توموری آلفا، (Tumor necrosis factor alpha) یک سیتوکین(پروتئین سیگنال دهنده به سلول‌ها) است.

عملکرد

فاکتور نکروز تومور آلفا (TNFα) به صورت عمده در ماکروفاژهای فعال شده تولید و آزاد می‌شود(هرچند توسط لنفوسیتهای +CD4، سلولهای کشنده طبیعی، نوتروفیلها، ماست سلها، ائوزینوفیل‌ها و نرون‌ها نیز می‌تواند تولید شود).

نقش اصلی TNF در تنظیم سلول‌های ایمنی بدن است. TNF یکی از مهم‌ترین واسطه‌ها در ایجاد التهاب و یکی از سیتوکین‌های درگیر در ایجاد واکنش فاز حاد در بدن انسان است. این فاکتور در ایجاد تب، شوک سپتیک، کاشکسی و مهار پیشرفت تومور نیز دخالت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *