علائم هشدار دهنده سرطان

علائم هشدار دهنده سرطان

🍀🌿 تشخیص زودهنگام سرطان می تواند زندگی بیماران را نجات دهد

🔍 زخم هایی که خوب نمی شوند، تغییر رنگ داده اند، وخیم شده اند یا خونریزی می کنند

🔍 خونریزی غیر معمول یا خروج خون از هر منفذ بدن؛ وجود خون در ادرار، مدفوع، یا تکرر یا شدت قاعدگی

🔍 غده یا تورمی که دائما در حال بزرگ شدن است؛ خواه با درد یا بدون درد

🔍 سوء هاضمه یا مشکل در بلع

🔍 تغییر در اجابت مزاج یا ادرار در طول ۲ تا ۳ ماه

🔍 رشد مشهود بافت خال یا زگیل

🔍 سرفه یا خشونت صدای افراد غیرسیگاری برای بیش از دو هفته، تشدید سرفه های افراد سیگاری

🔍 خستگی و یا کاهش وزن بی دلیل بیش از ۱۰ درصد وزن در ۳ تا ۶ ماه

🔍 درد یا ناراحتی مداوم در شکم

🔍 تب بدون دلیل

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

دمنوش ریزمیوه

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

ناگت_مرغ🍗🍗🍗

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

چای سفید

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده