عصب آلوئولار تحتانی

عصب آلوئولار تحتانی

عصب آلوئولار تحتانی یا آلوئولار اینفریور (Inferior alveolar nerve) که گاهی به آن عصب دندانی تحتانی نیز گفته می شود شاخه ای از عصب فک پایین (ماندیبولار) است که خود شاخه سوم عصب سه قلو است. اعصاب آلوئولار تحتانی دندانهای تحتانی فک پایین را عصب دهی می کند و از طریق عصب منتال، باعث حس در چانه و لب پایین می شود.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

اکسی تالان

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

فیبرونکتین Fibronectin

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

انتقال غیر فعال

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده