فروشگاه

عاج سیالوپروتئین

عاج سیالوپروتئین (DSP) پروتئین ماتریکس خارج سلولی عاج است و یکی از دو پروتئین است که با تقسیم عاج سیالیوفسفوپروتئین (DSPP) تولید می شود این ماده در تنظیم سلولهای مزانشیمی دندان و تشکیل عاج از طریق تنظیم بیان ژن هدف خود نقش دارد. جهش های DSP باعث بیماری های ژنتیکی عاج می شوند. با این حال ، مکانیسم DSP در کنترل تمایز سلول مزانشیمی دندان ناشناخته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *