ضایعه داخل استخوانی

ضایعه داخل استخوانی

ضایعه داخل استخوانی (intrabony defect) وقتی دو ضایعه اندودنتیک و پریودنتیک به هم برسند در رادیوگرافی دیده می شود

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

مخ Cerebrum

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

اپن بایت Open bite

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده