فروشگاه

سیاهرگ پورت

سیاهرگ دروازه‌ای یا ورید باب یا پورت( Portal vein)، نام به اصطلاح سیاهرگی که خون را از روده و طحال به کبد می‌آورد و مواد مغذی حمل شده از روده را به سلولهای کبدی می‌رساند. سیاهرگ باب معمولاً از یکی شدن سیاهرگ‌های سیاهرگ روده‌بندی بالایی (مزانتریک فوقانی) و سیاهرگ طحالی ایجاد می‌شود. گاه سیاهرگ‌های روده‌بندی زیرین، سیاهرگ شکمی (گاستریک) و سیاهرگ کیسه‌ای (سیستیک) نیز به سیاهرگ باب می‌ریزند.

سیاهرگ دروازه‌ای مهمترین منشأ دستگاه دروازه‌ای است. هر چند خون سیاهرگ دروازه‌ای پس از عبور از کبد به سیاهرگ بزرگ زیرین(inferior vena cava) می‌ریزد ولی پیوندهایی بین این دو سیاهرگ مثلاً در بخش پایینی مری و دور ناف وجود دارد که در افزایش فشار دروازه‌ای مثلاً در بیماری سیروز کبدی اهمیت زیادی دارد و محل ایجاد واریس است.

One thought on “سیاهرگ پورت

  1. گرفتگی ورید پورت می‌تواند ناشی از یک بیماری عفونی درمان نشده بوجود آید وحصبه طولانی طوعم با یبوست به مدت بیش از یک هفته در صورتی که بیمار از مرگ نجات پیدا کند یک تا سه ماه بعد امکان بوجود آمدن ترومبوز در سیاه رگهای بدن بخصوص سیاه رگ باب ممکن است اتفاق بیفتد لذا قبل از وقوع چنین اتفاقی بیمار بهتر است به مدت ۶ ماه از وارفارین با دوز پایین استفاده کند

دیدگاهتان را بنویسید