سلولهای بنیادی پالپ Dental pulp stem cell (DPSC)

سلولهای بنیادی پالپ Dental pulp stem cell (DPSC)

سلولهای بنیادی در پالپ دندان هستند که قابلیت متمایز شدن به ادنتوبلاست ، استئوبلاست و حتی ادیپوسیت ، نورونها و سلولهای عضله قلب را دارند این سلولها در رژنراسیون (بازسازی) پالپ و دیگر بافتها می توانند موثر باشند.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

انکیلوز Ankylosis

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

اباتمنت abutment

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

فلاری آپ

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
57
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17