سرین پروتئاز

سرین پروتئاز

سرین پروتئاز ( Serine protease) گروهی از آنزیم‌ها است که در جایگاه فعال خود سرین دارند. این آنزیمها در یوکاریوت و پروکاریوتها یافت می‌شوند و بسیار متنوعند مانند کیموتریپسین ، تریپسین و الاستاز.

سرین پروتئازها پروتئینها را در محل اسیدآمینه سرین تجزیه می‌کند. این آنزیمها در یوکاریوت و پروکاریوتها یافت می‌شوند

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

تالاموس

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

بیوفیلم

7
دقیـقه مطالعه
مشاهده

متاستاز Metastasis

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
57
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17