سرخرگ کاروتید مشترک

سرخرگ کاروتید مشترک

دو سرخرگ کاروتید مشترک ( Common carotid artery) راست و چپ وجود دارد. به صورت عمومی سرخرگ کاروتید مشترک راست از سرخرگ براکیوسفالیک راست و سرخرگ کاروتید مشترک چپ از قوس آئورت جدا می شوند.

هر سرخرگ کاروتید مشترک به دو سرخرگ کاروتید داخلی و خارجی تقسیم می شود که سرخرگ کاروتید درونی باعث خونرسانی به نواحی پیشین مغز می‌گردند. نام‌های دیگر سرخرگ کاروتید مشترک عبارتند از خواب‌رگ مشترک و شریان سُبات مشترک.

خاستگاه و کالبدشناسی

مبدأ سرخرگ‌های کاروتید مشترک راست و چپ یکسان نیست. سرخرگ کاروتید مشترک راست از سرخرگ بازویی‌سری یا بی نام (تنه براکیوسفالیک) منشعب می‌گردد. سرخرگ بازویی‌سری قطورترین شاخه قوس آئورت است و در پشت مفصل جناغی‌چنبری (استرنوکلاویکولار) راست به دو شاخه سرخرگ کاروتید مشترک راست و سرخرگ زیرترقوه‌ای راست تقسیم می‌گردد. سرخرگ کاروتید مشترک چپ و سرخرگ زیرترقوه‌ای چپ به‌طور مستقیم از قوس آئورت جدا می‌گردند. سرخرگ کاروتید مشترک چپ از ناحیه مفصل جناغی‌چنبری چپ به طرف گردن صعود می‌کند.

سرخرگ‌های کاروتید مشترک راست و چپ در ناحیه گردن به دو شاخه انتهایی تقسیم می‌شوند:

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

فلاژلین

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

اکتین

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
57
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17