فروشگاه

سرخرگ کاروتید بیرونی

سرخرگ کاروتید بیرونی یا شریان سبات خارجی ( External carotid artery) شاخه‌ای از سرخرگ سبات مشترک است که وظیفه خونرسانی به بخش‌های خارج از جمجمه را برعهده دارد. تغذیه خونی صورت بیشتر از طریق شاخه‌های شریان کاروتید خارجی انجام می‌گیرد. سرخرگ چهره‌ای که شاخه‌ای از سرخرگ کاروتید بیرونی است نقش مهمی در خونرسانی صورت دارد. سرخرگ گیجگاهی سطحی و سرخرگ فکی (ماگزیلاری) دو شاخه انتهایی سرخرگ کاروتید بیرونی هستند

انشعاب‌ها

شاخه‌هایی که از سرخرگ سبات خارجی منشعب می‌گردند عبارتند از:

  • سرخرگ تیروئیدی فوقانی (Superior thyroid artery)
  • سرخرگ حلقی صعودی (Ascending pharyngeal artery )
  • سرخرگ زبانی ( Lingual artery )
  • سرخرگ چهره‌ای (Facial artery)
  • سرخرگ پس سری (Occipital artery)
  • سرخرگ گوشی پسین (Posterior auricular artery)
  • سرخرگ گیجگاهی سطحی (Superficial temporal artery)
  • سرخرگ فکی (Maxillary artery)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *