فروشگاه

سرخرگ فکی

سرخرگ فکی یا شریان ماگزیلاری ( Maxillary artery) یکی از دوشاخه انتهایی کاروتید خارجی است که وارد حفره فروگیجگاهی می‌شود و تغذیه دندان‌ها، کام و بینی و نیز پرده‌های مغز را بر عهده می‌گیرد. مهم‌ترین وظیفه این سرخرگ، خونرسانی به ماهیچه‌های صورت می‌باشد.

شاخه ها

 •  First portion or mandibular portion (or bony portion)
  • Deep auricular artery
  • Anterior tympanic artery
  • Middle meningeal artery
  • Inferior alveolar artery which gives off its mylohyoid branch just prior to entering the mandibular foramen
  • Accessory meningeal artery
 • Second portion or pterygoid portion (or muscular portion)
  • Masseteric artery
  • Pterygoid branches
  • Deep temporal arteries (anterior and posterior)
  • Buccal artery
 • Third portion or pterygomaxillary portion
  • Sphenopalatine artery (nasopalatine artery) is the terminal branch of the Maxillary artery)
  • Descending palatine artery (Greater palatine artery and lesser palatine artery)
  • Infraorbital artery
  • Posterior superior alveolar artery
  • Artery of pterygoid canal
  • Pharyngeal branch, directed to palatovaginal canal
  • Middle superior alveolar artery (a branch of the infraorbital artery)
  • Anterior superior alveolar arteries (a branch of the infraorbital artery)

دیدگاهتان را بنویسید