زمان پروترومبین Prothrombin Time

زمان پروترومبین Prothrombin Time

فعالیت مسیر خارجی انعقاد خون و فاکتورهایI, II, V, VII و X را اندازه می‌گیرد. طولانی شدن آن در اثر کاهش یا عدم فعالیت این فاکتورها به‌وجود می‌آید.

مقدارطبیعی

مقدار طبیعی PT بین ۱۰ تا ۱۴ ثانیه است. این مقدار به روشی بین‌المللی با مقدار تست سنجیده می‌شود که آن را INR می‌گویند. INR نرمال بین هشت دهم تا یک و دو دهم است در بیمارانی که داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین دریافت می‌کنند هدف افزایش INR تا ۲ یا ۳ است.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

MMP2 (ژلاتیناز A )

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
60
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
18