فروشگاه

زمان پروترومبین Prothrombin Time

فعالیت مسیر خارجی انعقاد خون و فاکتورهایI, II, V, VII و X را اندازه می‌گیرد. طولانی شدن آن در اثر کاهش یا عدم فعالیت این فاکتورها به‌وجود می‌آید.

مقدارطبیعی

مقدار طبیعی PT بین ۱۰ تا ۱۴ ثانیه است. این مقدار به روشی بین‌المللی با مقدار تست سنجیده می‌شود که آن را INR می‌گویند. INR نرمال بین هشت دهم تا یک و دو دهم است در بیمارانی که داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین دریافت می‌کنند هدف افزایش INR تا ۲ یا ۳ است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *