ریج ها (Ridges)

ریج ها (Ridges)

نواحی کشیده، کم عرض و نسبتاً برجسته ای بر روی سطح اکلوزال هستند که دارای سه نوع متفاوت هستند:

الف: مارجینال ریج ها (Marginal Ridges)

مارجینال ریج ها بلندترین نواحی سطح اکلوزال در ناحیه مرزی تماس دندان، با دندان مجاور هستند. هر دندان دارای دو مارجینال ریج است، یکی در سمت مزیال و دیگری در سمت دیستال.

ب: ابلیک ریج ها (Oblique Ridges)

ابلیک ریج ها را بر روی تمامی دندان های مولر (دندان های آسیای بزرگ – Molar) و همچنین بر روی برخی از دندان های پرمولر (آسیاهای کوچک – Premolar) دیده می شوند. این ریج ها تقریباً نسبت به شیار مرکزی دندان، زاویه ۴۵ درجه پیدا می کنند.

ج: ریج های ترانسورس (Transverse Ridges)

ریج های ترانسورس را صرفاً بر روی پرمولرها می بینیم، این ریج ها کاملاً مقابل همدیگر قرار گرفته اند و نسبت به شیار مرکزی زوایه ۹۰ درجه دارند.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

هیپوتالاموس

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

سیاهرگ پورت

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده