فروشگاه

رفلکس حلقی

رفلکس حلقی (به انگلیسی: Pharyngeal reflex) یا رفلکس گگ یا اسپاسم حنجره یک واکنش غیرارادی انقباضی در انتهای دهان است که در نتیجه تحریک یا لمس انتهای زبان، سقف دهان، اطراف لوزه‌ها یا زبان کوچک رخ می‌دهد. این رفلکس به همراه رفلکس بلع از ورود اجسام خارجی به داخل حلق جزء در مواردی که فرد در حال بلع است جلوگیری می‌کنند و فرد را از خفگی مصون می‌دارند.

دیدگاهتان را بنویسید