فروشگاه

دیسپلازیا

دیسپلازی ( Dysplasia)  در پاتولوژی به مفهوم گسترش غیرطبیعی است. این رشد و گسترش در سلول‌های غیر بالغ اتفاق می‌افتد و در نتیجه هم‌زمان با رشد سلول، این رشد و گسترش غیرطبیعی باعث می‌شود که در سلول‌های بالغ شده یک بافت غیرطبیعی به‌وجود آید.در دیسپلازی میتوز افزایش میابد و هسته غیر منظم می‌شود دیسپلازی در اثر اشعه یا التهاب مزمن بوجود میاید گاهی قابل برگشت است و گاهی نیز به تغییرات نئوپلاستیک غیرقابل برگشت تبدیل می‌شود و ممکن است با هایپرپلازی و متاپلازی باشد

دیدگاهتان را بنویسید