فروشگاه

دیافراگم اپی تلیالی

دیافراگم اپی تلیالی (epithelial diaphragm) قبل از شروع تشکیل ریشه ، غلاف ریشه به طور افقی در ناحیه CEJ آینده، خم می شود و با تنگ کردن دهانه سرویکالی ، دیافراگم اپی تلیالی را تشکیل می دهد.دیافراگم اپی تلیالی فولیکول دندانی را از پاپیلای دندانی مجزا می کند ، پاپیلای دندانی بعدها تبدیل به پالپ دندان می شود.

دیدگاهتان را بنویسید