دریچه ریوی Pulmonary valve

دریچه ریوی Pulmonary valve

دریچه ریوی یا پولمونر (به انگلیسی: Pulmonary valve) یک دریچه نیمه‌هلالی در قلب انسان است که بطن راست را به سرخرگ ریوی متصل می‌کند. این دریچه هنگامی که فشار در بطن راست بیشتر از سرخرگ آئورتی باشد در سیستول بطنی باز می‌شود.

دریچه‌های نیمه هلالی به طناب‌های وتری وصل نیستند و فشار زیاد در شریان‌ها در پایان سیستول موجب بسته‌شدن بسیار سریع و محکم آن‌ها می‌شود درحالیکه دریچه‌های دهلیزی-بطنی بسیار نرم بسته می‌شوند.لازم به ذکر است که بسته شدن دریچه ریوی (دریچه ششی) در ایجاد صدای دوم قلب (تاک) نقش دارد .

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

WBC

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

استئوسیت

4
دقیـقه مطالعه
مشاهده