درون‌پوست Endoderm اندودرم

درون‌پوست Endoderm اندودرم

درون‌پوست  در امبریولوژی٬ یکی از سه لایه اصلی یاخته جنینی در اوایل ایجاد شدن رویان می‌باشد.
دیگر دو لایهٔ رویانی، برون‌پوست(اکتودرم) و میان‌پوست(مزودرم) نام دارند. یاخته‌های در حال حرکت از درونی‌ترین لایه چندلا، سازندهٔ درون‌پوست هستند. این یاخته‌ها که در آغاز زایش به صورت مسطح می‌باشند، در طول رشد بحالت ستونی درآمده و در جنین به چندین اندام مختلف تبدیل می‌گردند.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

انواع عاج دندان

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده