فروشگاه

درز لامی

درز لامی ( Lambdoid suture) بین استخوان‌های آهیانه و پس‌سری واقع شده است.

با اتصال Asterion دو طرف به هم طوری که از Lambda بگذرد، مسیر آن به دست می‌آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.